Dorota Szatraj

Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i UKSW w Warszawie na Wydziale Nauk o Rodzinie.

Od 2006 roku prowadzi autorską pracownię plastyczną w zakresie malarstwa olejnego. W swojej twórczości artystycznej czerpie wzory z piękna krajobrazu polskiego. Stały kontakt z naturą i przeżywana obserwacja stanowi podstawę jej ekspresji. Plastyczny akt twórczy stanowi projekcję życia wewnętrznego i jest owocem refleksji, który wyraża poprzez własną wizję artystyczną w zapisie plastycznym przestrzeni i natury.

MALARSTWO NA PŁÓTNIE

WITRAŻE